Gyengénlátás – Wikipédia

Gyengénlátó, hogyan lehet gyógyítani

Tartalom

  gyengénlátó, hogyan lehet gyógyítani

  A tagság rendes és pártoló tagokból hogyan lehet gyógyítani. Az Egyesülethez való csatlakozás lehetősége mindenki számára biztosított, aki támogatja az alapszabályban meghatározott célokat, elfogadja az alapszabályt.

  gyengénlátó, hogyan lehet gyógyítani

  Az Egyesület közhasznú tevékenységei: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése — ideértve a munkaerő-kölcsönzést is — kapcsolódó szolgáltatásokat Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.

  Következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására.

  gyengénlátó, hogyan lehet gyógyítani

  Az egyesület elsősorban a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó továbbiakban: látássérült személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel. Ennek érdekében az egyesület szociális alap-és szakosított ellátásokat nyújtó intézményeket alapíthat meghívás vagy pályázat, ill.

  Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.

  gyengénlátó, hogyan lehet gyógyítani

  Felügyelő Bizottság: 3 tagból és 1 póttagból áll, mely a törvényes és alapszabályszerű működést, a határozatok végrehajtását, valamint a költségvetésnek megfelelő költség felhasználást és a bizonylati fegyelmet felügyeli Jelölő Bizottság: 3 tagból áll, a választásra javasolt személyek listájának összeállítása a feladata Küldöttek, szövetségi küldöttek, elektorok: a rendes tagok közül lehet választani, jelenleg egyesületünket 5 küldött képviseli az MVGYOSZ küldöttközgyűlésén.

  Tagozatok, kistérségi, körzeti csoportok, területfelelős: a tagozatok elnökségi hozzájárulással jöhetnek létre, minimum 10 fő egyesületi tag alakíthatja.

  gyengénlátó, hogyan lehet gyógyítani

  Kistérségi Körzeti csoportok a közigazgatási területi egységben hozhatók létre, ott, ahol minimum 50 hogyan lehet gyógyítani tag él, s ebből 10 fő elhatározza a megalakulását. Egyesületünknek jelenleg két jogszerűen megalakított körzeti csoportja működik: Komló és Mohács központtal. Az Elnökség, ahol nem alakítható Kistérségi Körzeti Csoport, Területfelelőst bízhat meg az ott élő tagok ügyeinek intézésével.

  Tájékoztató a A

  gyengénlátó, hogyan lehet gyógyítani