Jövőkép képzése, Secondary Menu

Jövőkép képzése, Jövőkép képzése Jövőkép, Minőségpolitika

Tartalom

  pszichoszomatikus látásromlás

  Egyetemünk célja református lelkészek, teológusok és egyházi munkatársak képzése elsősorban a Magyarországi Református Egyház számára, továbbá olyan pedagógusok és egyéb világi szakemberek felkészítése a magyar köznevelés és kulturális intézményrendszer számára, akik a Magyarországi Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek hitelesen megjeleníteni, református egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel az egyház Urát szolgálni.

  Az Egyetem, mint államilag elismert felsőoktatási intézmény, oktató munkáját a magyar felsőoktatási rendszerhez igazodva végzi.

  a látásod mínusz

  Felsőoktatási szakképzéseket, alapképzé-seket, mesterképzéseket, osztatlan képzést, doktorképzést PhDvalamint továbbképzési tevékenységet folytat. Képzési programjaiban érvényesíti az egyházi rendelkezéseket, az állami jogszabályokat jövőkép képzése a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Jövőkép képzése előírásait.

  a nyak területének látásmasszázsának javítása

  Az oktató-nevelő munka színvonalának és korszerűségének biztosítása érdekében az Egyetem a képzési területeinek megfelelő tudományágakban tudományos kutatói és művészi alkotómunkát végez, doktori iskolát tart fenn a hittudomány területén, hitéleti és világi képzései tekintetében egyaránt minőségbiztosítási rendszert működtet, illetve elkészíti minőségfejlesztési programját.

  Az egyetemi minőségbiztosítás alapvető célja, hogy — a minőségbiztosítási rendszer kiépítése és működtetése révén — hatékony eszközzel rendelkezzék az intézményi küldetés-nyilatkozat, a stratégiai tervek, valamint a tervek megvalósítását szolgáló cselekvési programok végrehajtásának elemzésében és értékelésében, továbbá segítséget adjon a változtatási lehetőségek kivitelezéséhez az oktatási, nevelési és kutatási feladatainak folyamatos fejlesztése, ellenőrzése terén.

  Minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésével az Egyetem biztosítja, hogy a közegyházi szolgálatban és a munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket jövőkép képzése hallgatói részére, ezáltal versenyképes, hivatástudatukban elkötelezett diplomásokat bocsásson ki. Az Egyetem vezetése a Debreceni Református Kollégium és a protestáns egyházi felsőoktatás legnemesebb hagyományainak közvetítésével elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.

  a látás romlott étrend

  Debrecen,